Disclaimer

Auteursrechten en andere Intellectuele Eigendommen
Deze website wordt onderhouden door Lotus Corner. Op de inhoud en gebruik van deze website zijn onderstaande punten van toepassing. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen teksten, data en afbeeldingen, behoren toe aan Lotus Corner en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik van deze website, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, gedownload of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van Lotus Corner.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Lotus Corner, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, onder voorbehoud van acceptatie en onder voorbehoud van beschikbaarheid tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Uitsluiting van Aansprakelijkheid
Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, in welke hoedanigheid dan ook. Wijzigingen en/of type-fouten worden voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Lotus Corner genereert en krijgt data aangeboden door derden en heeft deze vrijblijvend opgenomen. Derhalve sluit Lotus Corner iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid uit.

Prijzen
De door Lotus Corner opgegeven prijzen zijn vermeld in Euro en inclusief BTW.

Toepasselijk Recht en Geschillen
Deze voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende en/of verband houdende met deze voorwaarden en/of gebruik van deze website worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam